Κέντρο Μαστού

Τμήμα Υστεροσκοπήσεων

Η υστεροσκόπηση είναι μια διαδεδομένη γυναικολογική ενδοσκοπική επέμβαση με μεγάλο φάσμα ενδείξεων και έχει δώσει νέες διαστάσεις στη διάγνωση και αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων. Στην υστεροσκόπηση εισάγεται μια μικροκάμερα από τον κόλπο της γυναίκας στην ενδομήτρια κοιλότητα, με σκοπό είτε την απλή επισκόπηση της κοιλότητας της μήτρας, είτε τη λήψη βιοψίας ή άλλων επεμβατικών χειρισμών, όπως η λύση διαφράγματος, αφαίρεση ενδομήτριου πολύποδα ή ινομυωμάτων. Συχνά εκτελείται στα πλαίσια διερεύνησης προβλημάτων πρωτοπαθούς ή δευτεροπαθούς γυναικείας υπογονιμότητας.

Στην κλινική μας εφαρμόζουμε την υστεροσκόπηση σαν ελάχιστη επεμβατική διαγνωστική μέθοδο, κατά την οποία εντοπίζονται τυχόν παθολογικά ευρήματα με τη χρήση του υστεροσκοπίου και αφαιρούνται άμεσα από τον ιατρό.

Πιο συγκεκριμένα με την υστεροσκόπηση πραγματοποιείται:

Epicurus Clinic - Εργαλεία Τμήματος Υστεροσκοπήσεων

Διάγνωση και θεραπεία παθήσεων του ενδομητρίου

Αφαίρεση πολύποδα

Αντιμετώπιση σε αιμορραγίες μήτρας

Αντιμετώπιση υπογονιμότητας